Inne på ett Teamsmöte

Väl inne på mötet så dyker det upp en menyrad - när man drar med muspekaren över skärmen!

Vid själva mötet ska du som organisatör som kan hjälpa personer att stänga av deras ljud (inte sätta på), tipsa om möteschatten (konversation), att man kan sätta upp handen/och ta bort den. Du och mötesordföranden har möjlighet att i deltagarlistan följa talarlistan (handuppräckningen), på varje individ ta bort ljudet och ta ner handen. Rekommendera alla att stänga av sin mikrofon. Enskilda personer sätter på sin mikrofon igen när de fått ordet.

I menyn finns olika verktyg, t.ex. att se konversation/en möteschatt samt visa deltagare mm. Gå gärna runt och prova trycka på olika alternativ. Man kan som värd för mötet stänga av allas mikrofoner, varje medverkande kan också själv stänga av sin egen mikrofon och kamera - vilket är bra att göra om man är många på mötet för ljudets skull. 

Genom symbolen med kvadrat och pil kan du dela dokument, exempelvis en presentation. Den tar du bort genom kvadrat och kryss. I deltagarlistan finns en möjlighet att hantera behörighet för mötet. Där finns inställning att alla kan gå in automatiskt på mötet samt vem som kan presentera. 

Om det är ett dåligt ljud eller bild så kan det bero på:

  • alla har inte stängt av sin mikrofon.
  • enskilda personer har inte vridit upp sin egen högtalare på datorn.
  • många utnyttjar tjänsten samtidigt, konkurrens på nätet. 
  • enskildas hemmautrustning fungerar dåligt.
  • ett headset behövs hos de som talar och som lyssnar.

Många på mötet kräver mötesdisciplin

I det stora hela så är ett digitalt möte samma sak som ett fysiskt möte, dvs en mötesordförande håller i dagordningen och fördelar ordet. Det behövs dock en särskild mötesdisciplin om man är flera med på mötet. Bestäm hur man begär ordet, frågor kan ställas i chatten vilken någon bevakar. Det finns en hand som man kan trycka på, för att begära ordet. När man talat klart så trycker man på knappen igen och då tas handen bort. 

Be gärna inbjudna att gå in en kvart innan mötet för att bekanta sig. Att ta till lite tid för småsnack i början så att alla hinner komma igång.

Framförallt så behöver man träna och ha tålamod då vi alla håller på och lär oss att ha digitala möten.