Hur du kommer in på Teams

En lathund - hur du kommer in på Microsoft Teams

Appen för Teams

Att hitta er infoadress för föreningen i appen för Teams

  1. Öppna din profilbild i Teams (liten cirkel med bild/initialer).
  2. Välj att logga ut och logga istället in med föreningens användarnamn/mail samt lösenord.

Riksförbundet HjärtLung har en licens kopplat till info-adresserna på Microsoft Teams. När du använder föreningens info-adress vid en inbjudan till föreningen (exempel info@uppsala.hjart-lung.se) så kan ni vara ett större antal personer med på det digitala mötet (bara 9 personer om ni bjuder in via privat mail-adress).