Digitala mötesformer

Det finns flera sätt som man i föreningarna kan jobba digitalt. Man kan ringa varandra, ha telefonmöten, sms:a, ha e-posttrådar, Teams, Sharepoint, Skype mm. Förbundsstyrelsen och förbundskansliet använder Teams för sina digitala möten, framförallt nu i coronatider. 

Möten med Teams, vad krävs

Du kan använda både en smart phone och en Ipad för mötet, samt en lapptop. Om man har en stationär dator så behövs en kamera (om man vill synas) och mikrofon. Headset är det bra att ha för bästa ljud.

Tjänsten Teams kan användas genom din webbläsare eller genom appen. Riksförbundet HjärtLung har en licens som även ger föreningarna möjlighet att använda appen för Teams. Då bjuder man in via länsföreningens eller föreningens info-adresskonto. Det går också att bjuda in till möten via andra e-postadresser, men då finns det begränsningar i användandet av appen för Teams (till exempel maxantal 9 personer). 

Vi kan bistå en idéerna kring digitala mötesformer men kommer inte att ha möjlighet just nu till större teknisk support. Däremot så undersöker vi fler alternativ och saker som kan underlätta mötet. 

ABF har fått medel att supporta studiecirkelledare som samverkar med ABF. 

Ladda ner Teams här

Länkar till hur man gör (på engelska)

Hur komma in via Teams (på svenska)

Frågor

IT-support peter.engholm@hjart-lung.se

Stöd för alternativa former vid årsmöten maila lotta.sondell@hjart-lung.se 

Stödpaket till folkbildning i coronatider med ABF

I tider av oro och osäkerhet behöver människor kunna mötas och samtala om det som händer. Därför är det viktigt att inte ställa in, utan att ställa om. Vi har sett flera imponerande exempel på just det inom flera av våra medlems- och samarbetsorganisationer.  

ABF har lanserat ett stödpaket för folkbildning i coronatider för att stötta arbetet framåt då vi behöver hitta nya metoder för att mötas 

Stödpaketet består av en kunskapsbank med olika verktyg och metoder för exempelvis digitala studiecirklar och kulturarrangemang. Vi har också upprättat en hjälplinje - Mötesakuten – som snabbt besvarar frågor om digitala möten genom motesakuten@abf.se. 

Syftet med stödet är att minska antalet inställda studiecirklar, arrangemang och möten och få fler att välja digitala lösningar. Kunskapsbanken är öppen för alla folkbildare som känner ett behov av vägledning och ni får gärna sprida materialet vidare i era nätverk.  

Du hittar hela stödpaketet på www.abf.se/corona

Kontaktperson: Hanna Kharazmi Holmer, verksamhetschef, ABFs förbundsexpedition, hanna.kharazmiholmer@abf.se