Ansökan bidrag från Hjärt och Lungsjukas fond

Bidrag kan sökas för föreningars rekreationsresor samt för stöd till föreningarnas innovativa verksamhet för sina medlemmar.

Bidrag kan sökas vid ett tillfälle per år per förening efter att resan varit genomförd. Deltagarlistor och kvittoutlägg ska inte skickas med ansökan, detta hanteras av föreningen själv. Utbetalning av godkända bidrag sker kvartalsvis (mars, juni, september, december) från riksförbundet.

Endast ett resebidrag per år beviljas, följande val finns:

  • Endagsresa för max 50 medlemmar i HjärtLung. Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem d.v.s högst 5 000 kr eller
  • Tvådagars resa med övernattning för max 50 medlemmar i HjärtLung. Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem d.v.s högst 10 000 kr eller
  • Tredagars resa med övernattning för max 50 medlemmar i HjärtLung. Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem d.v.s högst 15 000 kr

Om du inte vill använda formuläret utan vill fylla i det för hand kan du hämta hem formuläret i PDF format för utskrift här

Ansökan gäller (välj ett alternativ):

Jag intygar