Ansökningar och bidrag

Här finns samtliga ansöknings- och bidragsformulär som våra föreningar inom Riksförbundet HjärtLung kan söka.

Resebidrag från Hjärt- och Lungsjukas fond

Bidrag kan sökas för föreningars rekreationsresor samt för stöd till föreningarnas innovativa verksamhet för sina medlemmar. Bidrag kan sökas vid ett tillfälle per år per förening efter att resan varit genomförd.

 

Bidrag för Nyskapande verksamhet

Föreningar har möjlighet att söka projektbidrag för nyskapande verksamhet som kommer våra medlemmar och de hjärt- och lungsjuka till del. 

 

Jubileumsbidrag

Firar er förening ett jubileum. Föreningen måste själv ansökan om jubileumsbidraget hos förbundsstyrelsen.