Värvningskuvert för 2020

Nu är vårt värvningskuvert för 2020 uppdaterat med ett nytt informationsbrev och ny folder: Bli medlem du också! Den här foldern ersätter broschyren Vägen till ny livskvalité.

Nu blir det ännu lättare att skicka in sin medlemsanmälan för att bli medlem i Riksförbundet HjärtLung. Medlemstalong sitter fast längst bak på foldern och är enkel att ta loss och skicka in.

Vårt värvningskuvert är avsedd att delas ut vid medlemsvärvning men också på sjukhusavdelningar och vårdcentraler. Föreningen får fritt lägg ned eget material (kontaktuppgifter, föreningens verksamhet, program med mera).

Det lanseras i webbutiken från och med april 2020.

Ps. Har ni som förening kvar foldern Vägen till ny livskvalité, tryckår sept 2018 och framåt, kan ni dela ut den. Äldre tryckår än så rekommenderar vi att ni slänger. Ds

Så här ser värvningskuvert 2020 ut. 

Webbutiken