Medlemsundersökning 2019 - Så här tycker ni medlemmar

Vartannat år genomför Riksförbundet HjärtLung en medlemsundersökning, där ett slumpvis utvalt men representativt antal medlemmar får en möjlighet att ge sin syn på medlemskapet samt hur förbundet arbetar. Medlemmarna får svara på frågor som nöjdhet, verksamhet- och livsstilsfrågor, engagemang och medlemskapets värde. Allt för att vi som förbund ska få en bra bild av hur ni som medlemmar tycker och tänker. Årets undersökning genomfördes av Mistat AB i november månad 2019 och enkäten besvarades av 3452 medlemmar. Här redogör vi för några av resultaten som uppnåtts med undersökningen.

Vi kan glädjande se att vi har en stadig utveckling av högre grad av nöjdhet bland våra medlemmar och majoriteten anser att det är mycket viktigt att vara medlem och stödja organisationen. Fler än nio av tio skulle rekommendera andra att bli medlemmar i Riksförbundet HjärtLung.

Undersökningen visar att det viktigaste för medlemmarna är att få information om de senaste forskningsrönen, verksamhet i den lokala föreningen samt tillgång till föreläsningar av medicinsk expertis. Riksförbundet får högt betyg för vår påverkan inom forskningsområdet samt att vi aktivt samlar in medel till våra verksamheter inom opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och stöd till forskning.

Många medlemmar har uppgett att de vill bli kontaktade för att få information om hur man kan bli mer aktiv i sin förening. Hela 42 procent av medlemmarna säger att de vill bli mer aktiva i föreningen genom deltagande i motions- och livstilsaktiviteter, hjärtlungräddning eller styrelseuppdrag.

Förbundet lottade ut fem vinster till de som lämnade sin mejladress i slutet av undersökningen. Vi kan nu gratulera följande vinnare:

  • Jessica Engström, Föreningen HjärtLung Strängnäs – ett Hjärtearmband
  • Rune Mårtensson, Föreningen HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup – en HjärtLung-bricka
  • Naeme Storm, Föreningen Bollnäs-Ovanåker – ett Hjärtearmband
  • Ulla Olsson Engström, Föreningen Hjärtlung Huddinge – en HjärtLung-bricka
  • Tomas Junkka, Föreningen HjärtLung Gällivare – en HjärtLung-bricka

Vi tackar våra medlemmar för värdefulla svar, ert engagemang och deltagande i årets medlemsundersökning!