HLR-rådets rekommendationer covid-19

Här är HLR-rådets rekommendationer som vänder sig till personer i samhället som utför hjärt-lungräddning (HLR) som lekmän, samt de som utbildar i HLR, i rådande situation med covid-19.

Rekommendationerna i sin helhet, gäller också som riktlinjer till vårdpersonal.

De flesta av våra föreningar har ställt in sina planerade HLR-utbildningar tills viruset inte längre utgör något allmänt hot.

Läs mer på vad tänka på gällande HLR på HLR-rådets hemsida.