Förbundsinfo 2017

Nyhetsbrevet Förbundsinfo är förbudnets nyhetsbrev till de föreningsaktiva inom organisationen. Nyhetsbrevet kommer ut 6 gånger per år. Informationen från det digitala nyhetsbrevet som skickas direkt till alla föreningsaktivas e-post går även att läsa på denna sida.