Valberedningens uppdrag

Under vår demokrativecka vecka 38 håller vi flera föreläsningar.

Den 23 september kl 13-14 håller Carin Thurfjell ABF ett föredrag för valberedningarna i våra lokalföreningar.