Uppstart av kongressen 2022

Vår demokrativecka vecka 38. Den 24 september kl 10-12 inleder vår förbundsordförande Inger Ros och generalsekreterare Christine Cars-Ingels en digital uppstart inför kongressen 2022. Kongressen hålls den 1-3 juni 2022.

Vi talar mer om vår föreningsdemokrati och ombudens roll före, under och efter kongressen.

Inbjudan går till ordföranden i våra föreningar, det går bra att skicka en ersättare om denne inte kan delta. Mötet hålls på Teams.

Anmälan