Tobaksfria dagen

Den uppmärksammas av olika aktörer och också av Riksförbundet HjärtLung.