Styrelsearbete

Vad innebär det att vara en styrelse. Demokrati, förhållningssätt och spelregler. En föreläsning med Sabil Khan.

Den 18 april kl 10.00-11.30.

En föreläsning för styrelsens arbete med Sabil Khan.

Den hålls på Teams. Vid färre än 8 deltagare ställer vi in föreläsningen.

Innehåll

Basinformation. Vad innebär det att vara en styrelse. Demokrati, förhållningssätt och spelregler.

Anmälan