Nätverksträff om föreningsarbete

Ett erfarenhetsutbyte kring hur jobba i en styrelse.

Den 17 maj kl 10.00-11.30.

Nätverksträffen leds av Sabil Khan. Den hålls på Teams. Vid färre än 8 deltagare ställer vi in föreläsningen.

Anmälan och medskick av frågor