Lungmånaden: Vad vet vi om rehabilitering och covid-19?

En digital föreläsning med professor Karin Wadell, lungspecialist.

Onsdagen 18 november kl. 10.00-11.00 på Teams.

Riksförbundet HjärtLungs medlemmar har under våren 2020 uttryckt en oro inför pandemin och vilka konsekvenser den kan få för deras hälsa. I en enkät förbundet genomförde under våren svarade var fjärde medlem att de avstått från att söka vård de ansåg sig behöva. Redan innan pandemins intåg var tillgången till rehabilitering långt ifrån optimal och ojämlik. Hur bör man som patient tänka kring rehabilitering i pandemitider? Vad vet vi om rehabilitering och covid-19? Vad måste vi ta reda på för att kunna erbjuda patienter bästa möjliga rehabilitering vid covid-19?

Om frågor om föreläsningen kontakta Peter Edfelt ansvarig för intressepolitik och opinion. Vid frågor om Teams kontakta Lotta Sondell, ansvarig för organisationsutveckling.

Gå gärna in en stund innan mötet för att vara redo klockan 10.

Välkommen!