Länsordförandekonferens ht2021

Länsordförandekonferensen den 27 oktober 2021. Digitalt möte på Teams kl. 13.30-15.30 med tema: Inför kongressen, verksamhetsinriktningen och valfrågor samt presentation av vår nye föreningsutvecklare.

Anmäl er gärna senast den 22 oktober till Lotta Sondell.