Länsordförandekonferens del 1

Anders Åkesson förbundsordförande och Christine Cars-Ingels generalsekreterare bjuder in till digital konferens som är uppdelad vid två tillfällen.

Länsordförandekonferens del 1

Datum

Den 3 maj kl. 15.00-18.00.

Ni träffar Anders Åkesson förbundsordförande och Christine Cars-Ingels generalsekreterare för erfarenhetsutbyte mellan länen och förbundsstyrelsen. Vi kommer att tala om insamling, vår ekonomi och testamenten, samt om vår nya kommunikationsstrategi.

Målgrupp

För ordförande och vice ordförande i länsföreningen.