Konferens lokalordföranden

Inger Ros bjuder in till digital ordförandekonferens i november 2020.

Till ordförande i lokalföreningen

Inger Ros, vår förbundsordförande, bjuder in till digital ordförandekonferens i november 2020. Anders Holgersson, verksamhetsstrateg i Riksförbundet HjärtLung, kommer att föredra om vikten av en mer enhetlig kommunikation gällande vårt varumärke. Efter det följer en gemensam diskussion.

Datum: tisdag den 10 november 9.30-11.30 respektive måndag den 23 november 9.30-11.30.

För frågor kontakta Lotta Sondell, ansvarig för organisationsutveckling.