Kick of efter kongressen

Tema: Inför en ny kongressperiod, att följa upp kongressens beslut. Alla ordföranden i läns- och lokalföreningarna bjuds in.

Vår nye förbundsordförande Anders Åkesson och generalsekreterare Christine Cars-Ingels bjuder in till en uppstart, för att ge en återkoppling och berätta mer om beslut och ärenden från kongressen den 1-3 juni 2022. Ni hittar kongressens protokoll, stadgar och en sammanställning av beslut på hemsidan.

Datum:
1. Den 14 september kl. 16.00-18.00. 

2. Den 15 september kl. 16.00-18.00. 

Anmäl dig till lotta.sondell@hjart-lung.se skickar vi en länk till Teams. Det går bra att i förväg mejla om det är någon specifik fråga du önskar få upp.

Varmt välkommen!

För frågor

Kontakta Lotta Sondell, ansvarig organisationsutveckling.