Internationella funktionshinderdagen

Den uppmärksammas över världen och även av Riksförbundet HjärtLung.