Inbjudan till föreläsning om förmaksflimmer

Välkommen till en digital föreläsning tisdagen den 31 augusti kl. 16.00 – 18.00.

Länsföreningarna HjärtLung Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län hälsar alla varmt välkomna till detta webinar för att tillsammans diskutera dessa frågor!

  • Hur kan vi som patienter, anhöriga, hälso- och sjukvård samt beslutsfattare gemensamt hjälpas åt för att minska antalet oupptäckta och obehandlade förmaksflimmer?
  • Hur kan vi tillsammans med både läkare och sköterskor satsa på att upptäcka fler förmaksflimmer, öka diagnostiken och bidra till ett strukturerat omhändertagande i vården?

Bakgrund

Ingen ska behöva upptäcka att de har förmaksflimmer först när de drabbats av stroke. I dag lever ungefär 430 000 svenskar med förmaksflimmer. Av dessa har runt 330 000 fått sin diagnos men uppskattningsvis drygt 100 000 är fortfarande oupptäckta och behöver blodförtunnande behandling för att förebygga stroke. De här personerna behöver också ett strukturerat omhändertagande för rätt behandling, uppföljning och patientutbildning.

Hela programmet