FH-dagen

Den uppmärksammas över världen och även av Riksförbundet HjärtLung.

FH står för Familjär hyperkolesterolemi. Läs mer på Föreningen för FH:s sida.