Europeiska donationsdagen

Dagen uppmärksammas över världen och även av Riksförbundet HjärtLung.