Digital föreningsmåndag

Den första måndagen varje månad kl. 09:30-11:00, med start från april fram till juni, så kommer vi ha en digital föreningsträff.

Det är ett nytt forum för att utbyta erfarenheter med varandra och tillfälle att lära känna varandra bättre. Alla lokalföreningar, länsföreningar och medlemsföreningar är välkomna att delta.