Välkommen till en digital föreläsning om en mindre känd hjärtsjukdom!

På ”De sällsynta diagnosernas dag” föreläser professor Per Lindqvist, Umeå Universitet om den för många mindre kända hjärtsjukdomen hjärtamyloidos. Välkommen att lyssna på föreläsningen!

Hjärtamyloidos

När: Söndagen den 28 februari klockan 10.00-11.00.
Vad: Vi lyfter hjärtamyloidos på de sällsynta diagnosernas dag.
Hur: Vill du veta vad det är för sjukdom?

Via nedanstående länk kommer du åt den digitala föreläsningen: