Valberedningens förslag

Nu finns valberedningens förslag till en ny förbundsstyrelse och revisorer till kongressen 2022.