En enkät om enhetlig kommunikation

I mitten av december har riksförbundet skickat ut en stor enkät till respektive ordföranden i alla föreningar inom organisationen om enhetlig kommunikation. 

Det pågår en viktig diskussion i vår organisation om vårt tilltalsnamn och enhetliga uttryck utåt.