Fler frivilligledare sökes!

Vi söker fler frivilligledare till olika uppdrag i vår förening!

Uppdraget är: Att hålla ihop en grupp i föreningen, leda en aktivitet, sprida information och att ta emot nya intresserade till gruppen.

Frågor till dig

 1. Vad är du intresserad av? Att möjliggöra för andra att träffas, öka sin kunskap och utbyta erfarenhet av varandra? Att möjliggöra för friskvård, bättre hälsa och god gemenskap?
 2. Hur mycket tid har du? 4-5 i veckan?
 3. Har du kompetens och erfarenhet att bidra med till vår förening till nytta för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom? Har du tidigare lett grupper, projekt eller aktiviteter?

Om du svarar ja på dessa frågor. - Välkommen att engagera dig i vår förening!

Vad vi gör

Det här kan man göra i vår regi på olika håll i landet. Utbudet ser lite olika ut i föreningarna. Det finns både verksamhet över tid och olika enskilda aktiviteter. Hör efter i din förening vad de behöver hjälp med!

 • Tematräffar, cirklar om olika teman inom hjärta, kärl- och lunga,
 • HjärtLung-körer,
 • Hälsomöten med hälsocoach,
 • KOL- och Hjärt-skola,
 • Lättgymnastik,
 • Medlemsträffar med musik och underhållning,
 • Ordna föredrag med specialister,
 • Ordna medlemsresor,
 • Ordna patientutbildning i samverkan med sjukvården,
 • Medicinsk yoga.
 • Nätverk för påverkansarbete,
 • Promenader,
 • Stavgång,
 • Utbilda i hjärt-lungräddning,
 • Vattengymnastik.
 • Öppet hus.

Riksförbundet HjärtLung på din ort

Kontakta din lokalförening eller medlemsorganisation för att få veta mer om vad som är på gång eller vilka möjligheter det finns att engagera sig för nya saker. Tillsammans gör vi vår förening. För flera av uppdragen utgår utbildning.

Frågor

Om frågor allmänt kontakta Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling eller Sabil Khan föreningsutvecklare.