Policy för tillgänglighet och inkludering

I vår policy tydliggör vi hur Riksförbundet HjärtLung verkar för tillgänglighet och inkludering så att alla medlemmar kan delta i vår verksamhet utifrån sina förutsättningar, intressen och på lika villkor.