Byt bokföringsprogram senast sista mars

Det nuvarande bokföringsprogrammet genom Föreningssupport håller på att fasas ut och inga nya föreningar kan ansluta sig till programmet. De föreningar som idag använder programmet kan fortsätta att använda det för räkenskapsår 2022. Det går att använda programmet fram till slutet av mars 2023.

Du kan beställa nya bokföringsprogram via vår webbplats.

Läs mer om byte av bokföringsprogram här.