Tillsammans är vi Riksförbundet HjärtLung

En ny grafisk manual är klar.

Manualen ska hjälpa oss och våra externa kontakter att följa färg och form som beskriver oss som organisation. Instruktionerna visar på vilket sätt man använder logotyp, färger, typsnitt och bilder.

Våren 2021 blev vår nya logotype färdig. Logotypen förmedlar att vi alla tillsammans är Riksförbundet HjärtLung och med tillägg av ort respektive län visar den att vi finns över hela landet. I manualen beskriver vi hur vårt nya utseende ska användas för att stärka oss som organisation.

Att följa den stärker vårt varumärke och därför är det viktigt att inte frångå dess regler.

Frågor

Har du frågor, skicka ett mejl till Marie Ekelund eller
ring 08 556 062 05.