Medlem i Effektfullt

Riksförbundet HjärtLung har blivit medlemmar i föreningen Effektfullt. De samlar olika aktörer som vill lära mer om effektmätning och att visa på nyttan när man berättar om sin verksamhet.

Här kan ni läsa mer om Effektfullt. 

Varje år presenterar vi en Effektrapport för vår verksamhet. Använd den gärna när ni berättar om nya potentiella medlemmar och givare om vår patientorganisation.