Mallar till handlingarna till årsmötet

Här hittar du mallar att använda till årsmötet i lokal- och länsföreningen. Sedan tidigare finns för exempelvis protokoll och verksamhetsberättelse. Nu finns även för en instruktion för valberedning samt för revisorerna. 

Det finns inga krav att handlingarna ska se ut så här. Det har dock funnits en efterfrågan av mallar som stöd och verktyg för detta. De går att ladda ner och anpassa till sin egen förening. 

Vi har även en mall för ett planeringsverktyg, det vill säga för ett årshjul.