Kära medlem i Riksförbundet HjärtLung!

Det lackar mot jul och för många är det bråda dagar med mycket som ska hinnas med inför högtiderna. Men det är också dagar för reflektion kring året som har gått och året som komma ska. 

Min första höst som ordförande i Riksförbundet HjärtLung har varit både lärorik och omtumlande. Lärorik på så vis att jag har haft förmånen att träffa så många engagerade medlemmar som i stort och smått gör tillvaron ljusare för andra. Det kan handla om allt från att leda en diagnosgrupp, utbilda i HLR eller förbereda fikat inför medlemsmötet.

Varmt tack för alla fantastiska insatser – ni är guld värda! 

Men hösten har också varit omtumlande för mig då jag fått en större inblick i vårdens utmaningar vad det gäller våra medlemsgrupper och hur viktigt det är att vi som patientrepresentanter är med och bidrar till förbättringar med all vår kunskap och erfarenhet.

I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken i landet. Lungsjukdomar drabbar hundratusentals människor.

Alltför många med hjärt-, kärl- och lungsjukdom får sin diagnos för sent. Pandemin har medfört att tusentals patienter inte har fått tillgång till vård och väntar på undersökningar. Sjukvården behöver bli bättre på att upptäcka och ställa diagnos tidigare.

Riksförbundet HjärtLungs unika kompetens är en förutsättning i förbättringsarbetet av vården. Men för att vi ska kunna göra mer behöver vi stå starkare. Jag ber dig därför ödmjukt om att vara med och intensifiera vårt arbete genom att bidra med en gåva.

Scanna QR-koden eller swisha din gåva till 123 90 101 09

 

Med önskan om en fridfull och glad advent,

Anders Åkesson
Förbundsordförande