Från idé till genomförande

Den här vägledningen är till för att hjälpa styrelsen i sitt arbete i att utveckla föreningen,  där en tyngdpunkt läggs på att arbeta medskapande med sina medlemmar.

Videorna på sidan kan användas var och en för sig eller alla tillsammans, det vill säga välj att använda den eller de videorna som du har nytta av.

Hur går det till?

En presentation av en ny metod för föreningsutveckling. Verktyg till att utveckla nya och gamla tankar hos medlemmarna till nya aktiviteter.

I Kalendariet finner du två tider den 30 maj då vi berättar mer.