Efter årsmötet

Nu återstår att skriva rent årsmötesprotokollet och att ladda upp handlingarna på er hemsida via medlemsregistret. 30 april är sista dag.

Läs gärna mer om efterarbetet som hänger ihop med årsmötet.

Tack för att ni hjälper oss på förbundskansliet att lägga upp handlingarna senast den 30 april.  Det hjälper oss i vårt arbete med bland annat statsbidragsansökan för året. 

Det underlättar för era medlemmar och nya potentiella medlemmar och givare att lätt hitta era årsmöteshandlingar på hemsidan.