Bidrag att söka för föreningar och medlemsorganisationer

Föreningar och medlemsorganisationer anslutna till Riksförbundet HjärtLung har möjlighet att söka olika bidrag från förbundet. Förbundsstyrelsen har gjort en översyn av samtliga bidrag och har beslutat att införa en ny bidragsform som heter Verksamhetsbidrag. 

Följande bidrag med kriterier finns att söka från och med 2023:

Verksamhetsbidrag: är en ny bidragsform från och med 2023 som finns när föreningens egna ekonomi inte kan bära kostnaden. Syftet är att föreningar kan söka bidrag till aktiviteter eller verksamhet, gärna i samarbete med andra föreningar i riksförbundet, andra ideella föreningar samt med samarbetspartners inom hälso- och sjukvården och näringslivet. 

Jubileumsgåva: Föreningar som fyller år kan ansöka om pengagåva och minnesdiplom samt eventuell representation från förbundsstyrelsen till sitt jubileum.

Startbidrag: När en ny förening antagit normalstadgar för förening i Riksförbundet HjärtLung och blivit godkända av förbundsstyrelsen kan de ansöka om ett startbidrag för att få igång verksamheten. 

Läs mer här: Bidrag att ansöka från riksförbundet till föreningen

Tidigare bidragsformer om Resebidrag, Nyskapande projekt och Aktivitetsbidrag är avslutade.