Föreningsverksamhet under pandemin

Föreningar uppmanas följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Ha särskild uppmärksamhet på de regionala och lokala allmänna råd som införs. Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar.

Rekommendation till föreningar om aktuella möten och aktiviteter

Vi har alla ett ansvar att bidra för att skapa en så smittsäker miljö som möjligt för andra och för oss själva.Myndigheterna utfärdar nu lokala allmänna råd med anledning av smittspridningen. Därför är det viktigt att var och en följer med i vad som gäller i sitt område. Förändringar kan komma snabbt. Vi rekommenderar att Riksförbundet HjärtLungs föreningar och anslunta medlemsorganisationer hela tiden följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.