Instruktion till valberedning samt revisorer

Information inför läns- och lokalföreningars årsmöten, nyheter i stadgarna från kongressen 2022

Enligt stadgarna ska det finnas punkter på dagordningen om att fastställa en instruktion för valberedningen samt en instruktion för revisorerna.  Det handlar om att årsmötet gör ett medskick och hjälp till valberedningen och revisorerna, det vill säga om något speciellt för dem att tänka på till nästa årsmöte.

Innehåll

Föreningen bestämmer själv hur ambitiös instruktionen ska vara. Man kan låta inspirera sig av instruktionerna på förbundsnivå, den kan också vara kort. Det kan handla om att årsmötet vill att revisorerna särskilt ska granska ett projekt, insamling mm. Eller att valberedningen ska tänka på att leta bland medlemmar med erfarenhet av en kärldiagnos till den kommande styrelsen för bredare kompetens. Eller hitta någon till ett speciellt uppdrag där man vet att det kommer behövas en ny person.

Det viktiga är att valda revisorer och valberedning får med sig en uppdragsbeskrivning vad de särskilt ska beakta och göra. Om man gjort en kort instruktion ett år så kan den fungera som mall till kommande år, med lite finslipning.

Förslag på instruktioner för läns- och lokalföreningarna

Här finns mallar för instruktioner som är lätta att ladda ner och att anpassa efter sin egen förening.

Instruktioner på förbundsnivå

För tydlighetens skull så behöver ingen föreningen en auktoriserad revisor annat än på förbundsnivå. Instruktionerna på förbundsnivå under kongressperioden 2022-2025: