Pandemin påverkar årsmötet även 2022

Under våren ska alla årsmöten hållas i våra föreningar. Under 2021 påverkades vi väldigt mycket på grund av pandemin, och vi kunde inte träffas som vanligt. Och nu ser det ut att bli så även för 2022.

Vi har här underlag för om hur man kan hålla ett årsmöte på ett annat sätt, om det är så att man inte kan träffas fysiskt. Välkomna att kontakta förbundskansliet om ni bolla något kring årsmötet. 

Allmänt praktiskt inför årsmötet

Ett flertal av våra föreningar genomförde sina årsmöten på annat sätt än fysiskt under 2021. Och vi har fått luta oss mot den stora erfarenhet som finns i organisationen. Det finns dock en del saker att tänka på när man inte kan träffas fysiskt utan väljer att göra på annat sätt.

Olika sätt att ha ett alternativt årsmöte på

Här finns kort information om olika alternativ till ett fysiskt årsmöte eller informationen här på hemsidan. Vi har en hel del erfarenheter nu av alla de digitala möten vi ändå haft under 2020-2021 då de flesta länsföreningarna och några lokalföreningar och medlemsorganisationer fick hitta en alternativ form för sitt årsmöte. 

Här finns mallar man gärna för använda. Att ändra utifrån ert behov och dagordning.

Vill ni bolla ert upplägg för årsmötet 2022?

Kontakta gärna Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling eller Sabil Khan, föreningsutvecklare (semester till 10/1-22). Det här är nytt för många av oss och vi får hjälpas åt att hitta en lösning som fungerar om det är så att vi behöver ställa om till annat sätt än fysiskt möte.