Allmänt praktiskt om årsmötet

Även om det inte blev helt som vanligt med årsmötet 2021 så skulle ändå många saker göras som vi brukar och enligt stadgarna. Det finns dock en del saker att tänka på när vi inte kan träffas fysiskt utan väljer att göra på annat sätt. 

Dagordningen

Underlag för dagordningen finns i stadgarna. Det är viktigt att lokalföreningarna beslutar och protokollför flera punkter vid årsmötet. 

  • Beslut om godkänd verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående år.
  • Om styrelsens ansvarsfrihet samt av val av styrelse.
  • Välja ombud till länsföreningarna i mars.

Motioner och diskussionsfrågor kan med fördel flyttas till ett datumsatt extra årsmöte senare under året utomhus eller på en plats med gott om utrymme inomhus.

Kallelse och anmälan

Ni går ut med en kallelse till era medlemmar såsom ni brukar göra. Medlemmarna kan sedan med fördel anmäla sig till årsmötet för att vi ska veta hur många som deltar. Det är den gruppen som kommer att bjudas in i nästa steg. 

Det går att skicka mejl genom medlemsregistret samt att ta fram mejllistor medlemsregistret för alla medlemmar med mejladress. Det går också att skicka sms till medlemmar med mobiltelefon. 

För kontakt med medlemsregistret kontakta Camilla Westerholm. 

Handlingarna till årsmötet

Årsmöteshandlingarna går att förbereda i god tid och ska skrivas under av berörda.

Vi rekommenderar sedan att de läggs ut på er föreningssida på hemsidan.

Vi hjälper gärna till från förbundskansliet att lägga upp färdiga material, antingen postar ni eller scannar in och mejlar henne underlagen i god tid innan ert årsmöte.

Vi kan också lägga upp ett underskrivet årsmötesprotokoll efter årsmötet. 

Det är följande handlingar som ska finnas på hemsidan. Tänk på att de ska vara underskrivna av ansvariga personer i föreningen:

  • Verksamhetsberättelsen från föregående år (underskriven).
  • Ekonomisk berättelse (med balans- och resultaträkning) från föregående år.
  • Revisionsberättelsen (underskriven).
  • Årsmötesprotokollet (underskriven).
  • Övriga underlag som stöd till dagordningen.