Pandemin påverkar årsmötet 2021

Under våren hålls årsmöten i våra föreningar. Och i år påverkas de väldigt mycket på grund av pandemin genom att vi inte kan träffas som vanligt. Vi har satt ihop ett antal alternativ till hur vi ändå kan genomföra ett årsmöte. 

Inför årsmöten 2021

Läs gärna brevet som gått ut i Förbundsinfo nr 6-2020 från vår förbundsordförande Inger Ros och generalsekreterare Christine Cars-Ingels om stödet kring årsmöten 2021. Det finns flera goda anledningar till varför det är viktigt att vi hjälps åt att genomföra årsmötet trots pandemin.

Allmänt praktiskt inför årsmötet

Även om det inte blir helt som vanligt med årsmötet 2021 så ska ändå många saker göras som vi brukar och enligt stadgarna. Och vi får luta oss mot den stora erfarenhet som finns i organisationen. Det finns dock en del saker att tänka på när vi inte kan träffas fysiskt utan väljer att göra på annat sätt.

Olika sätt att ha ett alternativt årsmöte på

Här finns kort information om olika alternativ till ett fysiskt årsmöte eller informationen här på hemsidan. Vi har en hel del erfarenheter av alla de här formerna från våren 2020 då de flesta länsföreningarna och några lokalföreningar och medlemsorganisationer fick hitta en alternativ form för sitt årsmöte. 

En nyhet är att det nu finns mallar även för årsmötesprotokollet. Att ändra utifrån ert behov och dagordning.

Mer inför årsmöten 2021

Vi har bjudit in till digitala möten om Praktiskt inför årsmöten 2021 vid flera tillfällen i december/januari. Du hittar dessa i vårt kalendarium.

Vill ni bolla ert upplägg för årsmötet 2021?

Kontakta gärna Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling eller Helene Silfver samordnare föreningsstöd och livsstil. Det här är nytt för många av oss och vi får hjälpas åt att hitta en lösning som fungerar.