Pandemin påverkar årsmötet även 2022

Under våren ska alla årsmöten hållas i våra föreningar. Under de senaste åren har vi påverkats väldigt mycket på grund av pandemin, och vi kunde inte träffas som vanligt. 

Vi har här underlag för om hur man kan hålla ett årsmöte på ett annat sätt, om det är så att man inte kan träffas fysiskt. Välkomna att kontakta förbundskansliet om ni bolla något kring årsmötet. 

Allmänt praktiskt inför årsmötet

Ett flertal av våra föreningar genomförde sina årsmöten på annat sätt än fysiskt under 2021-2022. Och vi har fått luta oss mot den stora erfarenhet som finns i organisationen. Det finns dock en del saker att tänka på när man inte kan träffas fysiskt utan väljer att göra på annat sätt.

Olika sätt att ha ett alternativt årsmöte på

Här finns kort information om olika alternativ till ett fysiskt årsmöte eller informationen här på hemsidan. Här finns mallar man gärna för använda. Att ändra utifrån ert behov och dagordning.

Frågor

Kontakta gärna Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling eller Sabil Khan, föreningsutvecklare.