Utbildningar i länsföreningens regi

Om en länsförening vill arrangera en utbildning för sina lokalföreningar kan länsföreningen bjuda in en kursledare eller medarbetare från förbundskansliet som kan utbilda inom ett specifikt område. Det är studieorganisatören (SO) i länsföreningen (eller lokalföreningen) som arrangerar själva utbildningen, det kan ske på efterfrågan från lokalföreningarna inom länet.

Olika teman:

  • För kassörer.
  • För registeransvariga.
  • För styrelsearbetet samt rekrytering av nya aktiva.
  • Webbansvariga.