Länsordförandekonferensen

Anders Åkesson förbundsordförande och Christine Cars-Ingels generalsekreterare bjuder in till digital konferens som är uppdelad vid två tillfällen i maj 2023.

Anmäl dig här till länsordförandekonferens del 1-2 

Länsordförandekonferens del 1

Den 3 maj kl. 15.00-18.00.

Ni träffar Anders Åkesson förbundsordförande och Christine Cars-Ingels generalsekreterare för erfarenhetsutbyte mellan länen och förbundsstyrelsen. Vi kommer att tala om insamling, vår ekonomi och testamenten, samt om vår nya kommunikationsstrategi.

Länsordförandekonferens del 2

Den 10 maj kl. 15.00-18.00.

En presentation av Från idé till genomförande. Sabil Khan och Lotta Sondell följer upp trådar efter höstens konferens. En presentation av nytt metodmaterial för medlemsvärvning och föreningsutveckling, som stöd också till valberedningarnas arbete, dvs. Från idé till genomförande.

Målgrupp

För ordförande och vice ordförande i länsföreningen.

Frågor

För mer information, kontakta Lotta Sondell, ansvarig organisationsutveckling.