Nyvalda ordförande i lokalföreningarna

Varje år håller vi en konferens för nya lokalordföranden.

Innehållet för konferensen är genomgång av förbundets uppdrag, mål, verksamhet och framtid, samtal om ordförandes roll och ansvar samt genomgångna av andra verktyg för att underlätta i förtroendeuppdraget.

Man får en möjlighet att träffa ordföranden och generalsekreteraren samt delar av förbundskansliet som berättar om olika aktiviteter, stöd och verktyg till nytta för uppdraget. 

Datum

I år hölls den digitalt den 8 maj och 11 maj 2023.

Frågor och anmälan

För mer information och anmälan, kontakta Lotta Sondell , ansvarig för organisationsutveckling.