Utbildning och nätverk för HLR-instruktörer

Hjärt-lungräddning är en viktig verksamhet för oss och vi utbildar regelbundet HLR-instruktörer. 

Mer information

Kontakta Helene Silfver ansvarig för HLR för mer information.