Utbildning för patientföreträdare

Ett nytt nätverk för påverkansarbete har bildats, så kallade opinionsbildarnätverket. Här träffas vi regelbundet för informationsinhämtning, bolla idéer, höra om hur andra arbetar aktivt för att påverka kring personcentrerad vård och annat. 

Mer information

Kontakta Sabil Khan föreningsutvecklare om vårt opinionsbildarnätverk.

Funktionsrätt Sverige

En satsning har gjorts genom Funktionsrätt Sverige för att stärka våra medlemmar som är företrädare i olika sammanhang för påverkan. Funktionsrätt Sverige har beviljats medel från Vinnova för att inleda arbetet med en utbildning av patientföreträdare som ska påverka på systemnivå i framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen heter "Patientföreträdare – En strategisk partner i framtidens hälso- och sjukvård".

Mer information kommer att komma efter hand. Både länsföreningen och lokalföreningen har ett uppdrag att arbeta med påverkansarbete och vi tror att utbildningen kan vara till nytta för oss i det arbetet.