Utbildning för EVO och SO

Utbildning för egenvårdsombud för hjärta, kärl och lunga (EVO) och studieorganisatörerna (SO).

EVO och SO erbjuds en gemensam konferens regelbundet. Ämnen som kan tas upp är kontakt med vården och det nya inom våra diagnoser, styrelsearbete, medlemsrekrytering och samarbete med andra aktörer.

Riksförbundet håller konferensen på central plats i landet alternativt digitalt. I november 2021 planerar vi att hålla digitala utbildningar för nya EVO och SO (vald senaste 2 åren), information kommer. 

Frågor

För mer information kontakta Marie Ekelund, ansvarig utbildning och livsstil.