Utbildning för EVO och SO

Utbildning för egenvårdsombud för hjärta, kärl och lunga (EVO) och studieorganisatörerna (SO).

EVO och SO bjuds in till en gemensam konferens regelbundet. Ämnen som kan tas upp är kontakt med vården och det nya inom våra diagnoser, styrelsearbete, medlemsrekrytering och samarbete med andra aktörer.

Riksförbundet håller konferensen på central plats i landet alternativt digitalt. Utbildningarna kommer också att hållas i samverkan med flera länsföreningar.

Frågor

För mer information kontakta Marie Ekelund, ansvarig utbildning och livsstil. Eller vår föreningsutvecklare Sabil Khan.