Utbildning för EVO och SO

Utbildning för egenvårdsombud för hjärta, kärl och lunga (EVO) och studieorganisatörerna (SO).

EVO och SO erbjuds en gemensam konferens vart annat år. Ämnen som kan tas upp är kontakt med vården och det nya inom våra diagnoser, styrelsearbete, medlemsrekrytering och samarbete med andra aktörer.

Riksförbundet håller konferensen på central plats i landet.

Frågor

För mer information kontakta Marie Ekelund, ansvarig utbildning och livsstil.