Demokrativecka i september 2022

Under vecka 38 i september 2021 höll vi en Demokrativecka. Som en uppstart till Riksförbundet HjärtLung 38:e kongress hålls den 1-3 juni 2022.

Vi höll två föreläsningar med ABF under veckan samt en uppstart inför kongressen 2022 med vår förbundsordförande Inger Ros och Christine Cars-Ingels generalsekreterare som talare. Se gärna inspelningarna därifrån.

Digitala föreläsningar och inspelningar:

Vad är demokrati och föreningsdemokrati? 

Den 23 september kl 10-11 med Marianne Ericsson ABF som talar om Vad är demokrati och föreningsdemokrati? 

Valberedningens viktiga roll och uppdrag i föreningen!

Den 23 september kl 13-14, ett föredrag för lokalföreningens valberedning med Carin Thurfjell ABF. Valberedningens viktiga roll och uppdrag i föreningen. 

Uppstart inför kongressen 2022

Den 24 september kl 13-14 håller vår ordförande Inger Ros och generalsekreterare Christine Cars-Ingels en digital uppstart och kick-off inför kongressen 2022. Vi presenterar processen och delar inför kongressen, talar om vår föreningsdemokrati samt ombudens roll före, under och efter kongressen. 

Demokratideklarationen

Demokratin firar 100 år i år i Sverige - det firar vi under Demokrativeckan. Den 8 juni 2021 undertecknade Riksförbundet HjärtLung Demokratideklarationen rent formellt. 

För frågor