Aktuella utbildningar för föreningsaktiva

Här kan du läsa om vilka konferenser, kurser och utbildningar som årligen anordnas för förtroendevalda inom Riksförbundet HjärtLung. 

 För att skapa goda förutsättningar för allas engagemang i föreningen har vi ett antal utbildningar och konferenser för olika roller i föreningen. Vi är en lärande organisation och vill vara i takt med tiden. ABFs studieförbund  och Funktionsrätt Sverige är också viktiga samverkanspartners vid utbildningar. 

Studieorganisatörer SO

En del utbildningar och konferenser hålls på förbundsnivå. Både i länsföreningen och i lokalföreningen finns valda studieorganisatörer (SO). I länsföreningen samordnas viss utbildning för flera, dit kan personer från förbundskansliet delta vid behov. 

Utveckling av föreningsutbildningen

Ser du ett behov av samordning eller utveckling av viss föreningsutbildning? För mer information kontakta Sabil Khan, föreningsutvecklare.